Varg, Järv och havsörn

Förutom björn kommer du med stor sannolikhet att se även andra stora rovdjur. Nämligen varg, järv och havsörn. Alla dessa är allätande och köttätande rovdjur som har en instinkt att ta ett byte och äta upp eller lagra i förråd och äta senare.

Varg
Vargen kommer ensam eller i en flock. Den är ett flockdjur egentligen. Lever och jagar i flock. Vargen har vi väldigt tudelade åsikter om, i synnerhet i Sverige. För all del även i Finland. Man är rädd för vargen. Vargarna kan slå ett byte t.ex. en ren. Men de kan även söka upp döda djur. Det är inte sällan det finns även en björn i närheten och björnen har oftast första tjing på maten.  Det kan hända att vi ser vargarna samarbeta för att ta bytet från björnen. Den ena vargen hugger bakifrån och den andra framifrån. Det är ett spännande skådespel!

 Järv
Järven är vanligt förekommande besökare vid våra gömslen året runt.  Den är vanligare i östra Finland än någonstans i Sverige. Det händer att vi kan se en hel familj järvar. Vuxna individer blir 65-105 centimeter långa och därtill kommer en 13-26 centimeter lång svans. Den vuxna järvhonan väger 9–11 kg och hanen 14-16 kg. Kroppen är ganska kort och relativt kraftig med tjocka ben. Järven liknar en björn eller en räv eller en mårdhund. De som inte har sett järv tidigare kan förväxla den med en räv. Järven har breda tassar de främre och bakre fötter är utrustade med kraftiga klor som delvis är indragbara. Ögon är små och öronen är jämförelsevis korta och avrundade samt täckta av tjock päls. Svansen är kort och yvig. Järvens tänder kan bryta ben av större byten och skära igenom frusna kadaver. Den tjocka pälsen är mestadels mörkbrun till svart med något ljusare eller rödaktiga strimmor längs sidorna. Oftast bildar de ljusare håren kring nosen och ögonen en ansiktsmask.

Det typiska för järven är dess sätt att röra sig, den är i ständig rörelse, går snabbt och ändrar riktning hela tiden. Kan klättra i träd och det sägs att någon har sett den ta ben upp i träd för att lägga upp ett förråd mat. Att fota en järv är en svår konst. Den går lågt och rör sig i vegetationen, vilket gör att det är svårt att fokusera på den och få skarpa bilder. På vintern är det lättare att få bild på den gående på snöns skare. Om du lyckas fota en järv stående framför sig, då har du både varit skicklig och haft viss tur.

Järven är en asätare och äter andra djurs byten. Den anfaller större djur vid extrema snöförhållanden genom att hoppa upp på bytets rygg och sedan försöka bita i nacken men ofta blir storleken på bytesdjuret ett problem och djuren dör inte på en gång. Järvens fördel på vintern är att den inte sjunker ner i snön utan tar sig lätt fram i motsats till sina större bytesdjur som till exempel renen. Dess föda under sommaren skiljer sig från vinterns och då ingår även ägg, bär och rötter.

Järven är det mest illa omtycka rovdjuret i norr. Lokalbefolkningen och renskötarna gillar den inte. Den har dragit till sig ett dåligt rykte eftersom den dödar t ex renar urskillningslöst. Den äter inte upp byten utan har en instinkt att döda och samla i förråd. Oavsett vad vi tycker om järven så är den ett fascinerande djur och har sitt existensberättigande i vår natur!

Havsörn

Det är en magnifik syn att se en havsörn landa i trädtoppen framför dig eller när den slår ett byte på marken och lyfter med en hare eller något annat småvilt och sedan flyger till sitt bo som kan ligga 20 mil bort. Vingspannet är 2,5 meter, den är jättestor och mycket stark i klorna.  Den första havsörnen brukar komma i början av april när det fortfarande är vinter, den är på flyttresa norrut.