Lodge och gömslen – Varg, Björn och Järv

Vi bor på en väldigt bra lodge där vi också äter och kan förvara våra grejer.

 

 

På lodgen finns det möjlighet att koppla upp sig på internet om man vill lägga upp några av nattens bilder på nätet. Vi har tillgång till ett bra grupprum för workshops.

 

 

 

Vi har tillgång till tre gömslen (3+2+1 personer) i skogen för järv och björn, fyra gömslen vid sjön (4+3+2+2 personer) för varg och björn, och vid myren i ingenmansland sex gömslen (5+3+2+2+1+1 personer) för varg, björn och örn. Vi blir skjutsade till gömslena. Från bilen är det sedan maximalt ett par hundra meter att gå.