Workshop

Vi har ett mål att deltagarna skall lära sig att bli bättre naturfotografer.
Det innebär att kunna välja utrustning efter motiv, behärska tekniken, komponera bilden och efterbehandla i datorn. Att få feedback på sitt arbete och därefter sätta upp nya mål genom att lära av gjorda misstag men även av egna och andras lyckade bilder. Workshop-formen är ett grupparbete där man lär från och av varandra. Detta kräver generositet, öppenhet och respekt för varandras olika förutsättningar. Vi delger varandra tips och råd.

Vi har som mål att träffas ett par timmar om dagen för att gå igenom våra erfarenheter och bilder från natten.
Var och en väljer två bilder som man vill visa och diskutera. Guiderna leder mötena och ser till att alla får komma till tals. Till workshopen hör individuell guidning av ledarna. Du kan boka din handledning till den tid som passar dig under dagen. Vi ser fram emot intressanta diskussioner och att alla deltagarna utvecklas till att ta bilder som proffsen tar!