Finland 2024 – Varg, Björn, Järv och Fåglar

Välkommen till den äkta Finska vildmarken där du kommer möta vilda vargar, brunbjörnar, järvar och områdets fåglar!

Från våra gömslen kommer vi få mycket goda tillfällen att se och fotografera vilda vargar, brunbjörnar och järvar. I området finns ett väletablerat vargrevir och många av de skandinaviska vargfilmerna och vargbilderna som visas på TV är tagna här ifrån de gömslen vi kommer att skåda och fotografera ifrån. 

Fotograf Lassi Rautiainen

Vi håller till vid gränsen mellan Finland och Ryssland och björnarna vandrar fritt mellan länderna – de stora hanarna kan utan problem riva upp gränsvakternas stängsel. Området är nog det bästa i världen för att skåda och fotografera vilda brunbjörnar. Naturfotograf Thomas Atterdal (med ca. 1600 timmar i björngömsle) guidar på resan och håller workshops och individuell handledning i hur man blir en bättre naturfotograf med sina egna grejer. ”Min målsättning är att alla ska få en fantastisk naturupplevelse och sin egen drömbild med sig hem – och hittills har alla som jag åkt med verkligen fått det – vilket är jätteroligt!”

Naturfotograf Thomas Atterdal

Järven är vanligt förekommande besökare vid våra gömslen året runt.  Den är vanligare i östra Finland än någonstans i Sverige. Vuxna individer blir 65-105 centimeter långa och därtill kommer en 13-26 centimeter lång svans. Den vuxna järvhonan väger 9–11 kg och hanen 14-16 kg. Järvarna rör sig snabbt och knyckigt och det gäller att vara alert med kameran för att få en bra bild!

Naturfotograf Thomas Atterdal

Vi har tillgång till tre gömslen (3+2+1 personer) i skogen för järv och björn, fyra gömslen vid sjön (4+3+2+2 personer) för varg och björn, och vid myren i ingenmansland sex gömslen (7+5+3+2+2+1+1 personer) för varg, björn och örn. Vi blir skjutsade till gömslena. Från bilen är det sedan maximalt ett par hundra meter att gå.

Fotograf Lassi Rautiainen

Man pratar om minnen för livet och att förverkliga sina drömmar – det här är en resa du kommer att minnas hela livet att du gjorde!